Banner 3
Banner 6
Khóa học offline

Khoá học tiếng Nhật N5

  • Thành thạo bảng chữ cái Hiragana, Katakana, hơn 100 chữ Kanji cơ bản nhất cùng những mẫu ngữ pháp căn bản.
  • Giao tiếp được trong một số tình huống hội thoại ngắn cùng người Nhật.
  • Nắm được những kiến thức nền tảng cần thiết nhất để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật.
Chi tiết
N5
Đào tạo Tiếng Nhật Tại Tây Ninh

CHINH PHỤC TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN CÙNG TANIKEN