Trung Tâm Nhật Ngữ TANIKEN xin gửi tới các bạn thông tin chung về các khóa học và hình thức tổ chức lớp học như sau:

I. Giới thiệu chung về các khóa học

Với giáo trình học tiếng nhật sơ cấp , trung cấp đã được biên soạn và chỉnh sửa bởi hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật , chúng tôi dựa trên nền tảng đó chia ra thành các khóa học như sau :

1) Sơ cấp :

Là lớp dành cho người mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng nhật .

– Giáo trình: Minano Nihongo ( giáo trình giao tiếp phổ biến và đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp, từ bài 1- bài 25 Minani Nihongo )

+ Lớp 2 buổi / tuần: Có đủ các buổi học: sáng , chiều , tối vào các ngày 2 ,5 hoặc 3,6 hoặc 4,7 ( thích hợp với người đi làm hoặc học sinh sinh viên ).

– Thời gian học: 8 tháng 1 khóa.(120 tiết)

– Giờ học: : Có đủ các giờ học sáng ( 8h– 10h) , chiều ( 14h30 – 16h30 ) , ca tối ( 17h– 19h ).

– Kết quả: Bạn sẽ đạt được trình độ N5 sau khi kết thúc khóa học.

+ Lớp 5 buổi / tuần ( lớp cấp tốc ): Chỉ có ca sáng và chiều , học từ sáng thứ 3 đến sáng thứ 7 hàng tuần hoặc học từ chiều thứ 2 đến chiều thứ 6 ( thích hợp với học sinh và người có thời gian )

– Thời gian học: 2-3 tháng 1 khóa.(120 tiết)

– Giờ học: : Chỉ có 1 ca gồm : ca sáng ( 8h-11h30), hoặc ca chiều ( 13h15-16h45).

– Kết quả: Bạn sẽ đạt được trình độ N5 sau khi kết thúc khóa học.

2) Trung cấp:

Là lớp dành cho đối tượng học sinh đã hoàn thành khóa học sơ cấp .

– Giáo trình: Minano Nihongo ( giáo trình giao tiếp phổ biến và đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp, từ bài 25- bài 50 Minani Nihongo ) được học kỹ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

– Thời gian học: 8 tháng 1 khóa .(120 tiết)

– Giờ học: Có đủ các giờ học sáng ( 8h– 10h) , chiều ( 14h30 – 16h30 ) , ca tối ( 17h– 19h )

+ Lớp 2 buổi / tuần: : Có đủ các buổi học: sáng , chiều , tối vào các ngày 2 ,5 hoặc 3,6 hoặc 4,7 ( thích hợp với người đi làm hoặc học sinh sinh viên ).

– Kết quả: Bạn sẽ đạt được trình độ N4 sau khi kết thúc khóa học.

 

II. Hình thức thi kiểm tra và học bổng.

Nhằm đảm bảo chất lượng học tập tốt nhất , trung tâm đưa ra 2 đợt kiểm tra bắt buộc trong 1 khóa học như sau :

– Kiểm tra giữa kỳ: Sẽ tổ chức khi các bạn học được 1 nửa thời gian học của khóa.

– Kiểm tra cuối kỳ: Sẽ tổ chức khi các bạn học xong toàn bộ khóa học .

Mỗi chương trình học sẽ có một điểm số qui định ( thang điểm 100 ) để các bạn được xét là đã thi qua và có thể học lên khóa tiếp theo . Nếu trong trường hợp các bạn không đạt thì trung tâm sẽ tổ chức xét điểm dựa trên điểm chuẩn và điểm các bạn đạt được hoặc đăng ký thi lại để tiếp tục học .

Nếu trường hợp không đủ khả năng xét điểm và dưới điểm chuẩn nhiều hơn mức cho phép thì bắt buộc phải học lại khóa đó hoặc thi bổ sung vào khóa tiếp theo .