Lịch khai giảng 14/07/2020

STT Cấp độ Cơ sở Giáo trình Khai giảng Thời lượng Thời Gian
1 N5 Tây Ninh Nhập môn, bài 1-25 Minano nihongo
và một số giáo trình khác
14/07/2020 8 tháng

120 tiết

(2 buổi/ tuần)

8h -10 h

T2->T7

14h -16 h

T2->T7

17h -19 h

T2->T7

2 N4 Tây Ninh Bài 26-50 Minano nihongo và một số giáo trình khác
+ thực hành giao tiếp
14/07/2020 8 tháng

120 tiết

(2 buổi/ tuần)

8h -10 h

T2->T7

14h -16 h

T2->T7

17h -19 h

T2->T7

3 Cấp tốc N5 Tây Ninh Nhập môn, bài 1-25 Minano nihongo
và một số giáo trình khác
14/08/2020 2-3  tháng

120 tiết

( 5 buổi/ tuần)

Sáng: 8h -11 h30

Hoặc

Chiều: 13h 15-16 h45

Contact Me on Zalo
0276 3823 038